Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-01-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 28-08-2018) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-01-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Amperelaan 2
9207 AM Drachten
Postadres Postbus 515
9200 AM Drachten

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Sociale werkvoorziening Fryslân
Archiefzorgdrager Sociale werkvoorziening Fryslân

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2002 Gemeente Achtkarspelen
01-01-2002 Gemeente Heerenveen
01-01-2002 Gemeente Leeuwarden
01-01-2002 Gemeente Ooststellingwerf
01-01-2002 Gemeente Opsterland
01-01-2002 Gemeente Smallingerland
01-01-2002 Gemeente Tytsjerksteradiel
01-01-2002 Gemeente Weststellingwerf

Doel

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en daaruit voortvloeiende voorschriften uit te voeren voor de acht aangesloten gemeenten. De uitvoering van de Wsw heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling opgedragen aan Caparis NV.

Grondslagen (12)

Instellingsbesluiten (8)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sociale werkvoorziening Fryslân
Datum van oprichting 01-01-2002
Telefoon (0512) 58 65 86 (algemeen)
Internet https://www.caparis.nl (algemeen)
E-mail info@caparis.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?