Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-01-2004 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-06-2024 Op 13-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hertog Aalbrechtweg 22
1823 DL Alkmaar
Noord-Holland
Postadres Postbus 416
1800 AK Alkmaar
Noord-Holland

Contactgegevens

Telefoon (072) 567 50 10 (algemeen)
Internet https://www.vrnhn.nl (algemeen)
E-mail info@vrnhn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrnhn.nl/contact-veiligheidsregio-noord-holland-noord

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting VRNHN
Datum van oprichting 01-01-2004
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden

Organisatiebeschrijving

De term Veiligheidsregio Noord-Holland Noord slaat behalve op een geografisch gebied ook op een organisatie met rond de achttienhonderd medewerkers. De veiligheidsregio coördineert de inspanningen op het gebied van veiligheid in de regio Noord-Holland Noord. Samen Hulpvaardig, luidt het motto.

De organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenvoeging van de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord, Risico- en Crisisbeheersing, de Gemeenschappelijke Meldkamer en Ambulancezorg Noord-Holland Noord.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt intensief samen met partners op het gebied van veiligheid. Denk daarbij aan politie van de eenheid Noord-Holland, GGD Hollands Noorden, Kustwacht, KNRM reddingsbrigades, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Nederlands Rode Kruis, Defensie en de ziekenhuizen in de regio.

Meer informatie

https://www.vrnhn.nl/ons-werk

Identificatiecodes

Organisatiecode so0494
KVK-nummer 37158900

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?