Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 02-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1851 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon (020) 551 07 00 (algemeen)
Internet http://www.knaw.nl/ (algemeen)
E-mail knaw@knaw.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting KNAW
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Personeel

Aantal fte 1163
Peildatum fte 31-12-2020

Beschrijving

NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) maakt onderdeel uit van de KNAW. De Kaderwet zbo's is niet van toepassing vanwege het ontbreken van openbaar gezag.

Taken & bevoegdheden

  • Advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening;
  • beoordeling van de kwaliteit van hetwetenschappelijk onderzoek (peer review);
  • forum voor de wetenschappelijke wereld en bevordering van internationale samenwerking;
  • koepelorganisatie voor wetenschappelijke onderzoeksinstituten.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 4095 - NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN - KNAW
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid