Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

RDW (Dienst Wegverkeer)

Zelfstandig bestuursorgaan

Afzonderlijke zbo

Actief van 01-01-1996 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-07-2022 Op 05-12-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Europaweg 205
2711 ER Zoetermeer
Zuid-Holland
Postadres Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

Contactgegevens

Telefoon (088) 008 74 47 (algemeen)
Internet http://www.rdw.nl/ (algemeen)
https://www.rdw.nl/over-rdw/contact/contactformulier (contact)

Algemene informatie

Afkorting Dienst Wegverkeer
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepalingen 15

Personeel

Aantal fte 1592
Peildatum fte 31-12-2020

Evaluatieverslagen (2)

Datum Kamerstuk
01-06-2022 TK 25268 nr. 205
12-12-2016 TK 25268 nr. 140

Taken & bevoegdheden

 • Verrichten van type- en inrichtingskeuringen;
 • afgeven van nationale en internationale certificaten voor voertuigonderdelen en uitrustingsstukken;
 • houden van toezicht op productiesystemen;
 • verrichten van bijzondere keuringen, kentekenonderzoeken en periodieke keuringen;
 • verlenen van ontheffingen voor bijzondere transporten;
 • houden van toezicht op de uitvoering van diverse bedrijfsactiviteiten zoals voertuigen opnemen in of verkopen uit bedrijfsvoorraad, de Algemene Periodieke Keuring (APK), de afgifte van kentekenplaten en de inbouw van tachografen, snelheidsbegrenzers en LPG-installaties;
 • verzamelen, bewerken en beheren van diverse basisregisters van voertuig- en persoonsgegevens, verzekeringen, rijbewijzen en snelle motorboten;
 • verstrekken van informatie uit de registers;
 • het bieden van faciliteiten aan derden om kenteken- en rijbewijzen en bromfietscertificaten af te kunnen geven;
 • afgeven van kentekendocumenten en rijbewijzen;
 • het bieden van faciliteiten aan derden om rechtstreeks in het kentekenregister mutaties aan te kunnen brengen betreffende diefstal, export, opname in bedrijfsvoorraad en demontage;
 • handhaven van voertuiggebonden verplichtingen op basis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en Algemene Periodieke Keuring (APK);
 • beschikbaar stellen van faciliteiten voor handhaving en opsporingsdiensten;
 • vertegenwoordigen van Nederland bij de totstandkoming van de internationale regelgeving voor voertuigtechnische eisen;
 • adviseren van de minister van Verkeer en Waterstaat over voertuigbeleid en nationale en internationale wet- en regelgeving.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27374436

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (5)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1927 - RDW
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?