Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Leeuwarden

Bevoegdheden

Artikel 4 - Bevoegdheden colleges

  1. Het college van de centrumgemeente wordt door de deelnemende gemeenten mandaat – en voor zo ver van toepassing - volmacht verleend om binnen de beleidskaders van de deelnemende gemeenten namens het college van de deelnemende gemeenten, voor zover nodig, alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn ter behartiging van het in artikel 2 gestelde belang, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

  2. Het college van de centrumgemeente stemt in met de verleende mandaten, volmachten en machtigingen, zoals bedoeld in dit artikel.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Ameland College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Leeuwarden College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Schiermonnikoog College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen in verband met het tot stand brengen voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?