Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Inspecties

Inspectie Justitie en Veiligheid

Inspectie

Deze organisatie heeft geen redacteur Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens in het Register van Overheidsorganisaties. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de organisatie.

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 19-01-2024 Op 19-01-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 19-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL Den Haag
Zuid-Holland
Bezoekadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Contactgegevens

Fax
Internet https://www.inspectie-jenv.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.inspectie-jenv.nl/contact

Organisatieonderdelen (4)

Functies

Inspecteur - Generaal mw. drs. E.E. (Esther) de Kleuver

Organisatiebeschrijving

De Inspectie Justitie en Veiligheid draagt bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Dit doet de Inspectie door toezicht te houden op uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid. Door onderzoeken geeft de Inspectie inzicht in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen. Om zo risico’s te signaleren en om organisaties aan te zetten tot verbetering.

Meer informatie

https://www.inspectie-jenv.nl/organisatie

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?