Register van Overheidsorganisaties

Zoek naar contactgegevens van Nederlandse overheidsorganisaties.

Zoek een organisatie

Direct naar

Deelregisters voor specifieke onderwerpen

Informatie over specifieke onderwerpen vindt u in onderstaande registers.

  • Register Internetdomeinen Overheid

    Het Register Internetdomeinen Overheid houdt alle domeinnaamregistraties bij die door overheidsorganisaties zijn geregistreerd. In het register kunt u nagaan of een website of e-mailadres van een overheidsorganisatie is.

Register van Overheidsorganisaties

Vind snel een organisatie

In dit onderdeel staan de namen, adressen en andere contactgegevens van de Nederlandse overheidsorganisaties. Ook de persoonsgegevens van (voornamelijk) leidinggevende personen binnen de Nederlandse overheid zijn opgenomen. Publicatie geschiedt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op basis van een Koninklijk Besluit van 16 juli 1859.

De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens.

Meer over het register

Organisaties buiten de Nederlandse overheid

Het onderdeel Overheidsorganisaties bevat alleen gegevens van Nederlandse overheden. Een aantal organisaties die niet tot de Nederlandse overheid worden gerekend, vindt u hieronder.