Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Adviescollege Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 05-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 23-11-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon (070) 888 85 00 (algemeen)
Internet https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (algemeen)
E-mail info@autoriteitpersoonsgegevens.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet adviescolleges van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepaling artikel 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28
Toelichting afwijkende bepaling Omdat de adviestaak bij de AP niet de hoofdtaak is, gelden enkele bepalingen niet, zoals bedoeld in artikel 3 van de Kaderwet adviescolleges.

Functies

Voorzitter dhr. mr. A. (Aleid) Wolfsen
Vicevoorzitter mw. ir. M.J. (Monique) Verdier

Beschrijving

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG). Ze is zowel adviescollege als zelfstandig bestuursorgaan.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)