Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Agentschap

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-11-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 23-02-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16275
2500 BG Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (088) 043 04 30 (algemeen)
Internet https://www.ind.nl/ (algemeen)
https://ind.nl/contact/Paginas/E-mail.aspx (contactformulier)
https://ind.nl/contact/Paginas/Faxnummers.aspx (faxnummers)
Contactpagina https://ind.nl/contact
https://ind.nl/en/contact

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting IND
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid

Personeel

Aantal fte 4790
Peildatum fte 01-01-2021
Toelichting fte Ambtelijk en extern personeel

Functies

Plaatsvervangend hoofddirecteur mw. mr. A.L.C. (Annelore) Roelofs

Organisatiebeschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die daarom hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen. Bij de IND toetsen we elke aanvraag afzonderlijk aan de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat betekent dat we goed luisteren naar het verhaal van elke aanvrager zodat elke beslissing die we nemen, recht doet aan ieders persoonlijke situatie.

Doorlichtingen (1)

Datum Rapport
20-05-2021 Eindrapportage doorlichting IND: Verbetermogelijkheden IND met specifieke aandacht voor het asielproces

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?