Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Algemene Zaken (AZ)

Ministerie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 25-07-2022 Op 25-07-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 25-07-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20001
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 356 41 00 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken (algemeen)

Organisatieonderdelen (3)

Agentschappen (1)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (1)

Algemene informatie

Afkorting AZ

Functies

Minister-president, minister van Algemene Zaken dhr. drs. M. (Mark) Rutte (VVD)

Beschrijving

Zorgdragen voor zaken betreffende het algemeen regeringsbeleid van het Koninkrijk, voor zover deze zorg niet bepaaldelijk wordt behartigd door een der andere departementen van algemeen bestuur (k.b. van 11 oktober 1947, Stb. H346).

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid