Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Algemene Zaken (AZ)

Ministerie

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 28-10-2022 Op 25-07-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-10-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (070) 356 41 00 (algemeen)
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken (algemeen)
Contactpagina https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier

Organisatieonderdelen (6)

Agentschappen (1)

Adviescolleges die bij dit ministerie horen (1)

Algemene informatie

Afkorting AZ

Functies

Minister-president, minister van Algemene Zaken dhr. drs. M. (Mark) Rutte (VVD)

Beschrijving

Zorgdragen voor zaken betreffende het algemeen regeringsbeleid van het Koninkrijk, voor zover deze zorg niet bepaaldelijk wordt behartigd door een der andere departementen van algemeen bestuur (k.b. van 11 oktober 1947, Stb. H346).

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Rijk
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?