Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Flevoland (FL)

Provincie

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-11-2023 Op 08-11-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Provinciehuis Flevoland
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad
Flevoland
Postadres Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contactgegevens

Telefoon (0320) 26 52 65 (algemeen)
Fax (0320) 26 52 60
Internet https://www.flevoland.nl (algemeen)
E-mail info@flevoland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.flevoland.nl/contact

Organisatieonderdelen (4)

Algemene informatie

Afkorting FL

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3)

Organisatiebeschrijving

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van provincie Flevoland. De ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. De organisatie van provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 450 medewerkers. Aan het hoofd staat de directie. Zij zijn de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Naast het droogmaken, ontginnen en inrichten van het nieuwe land in de voormalige Zuiderzee, moest de polder natuurlijk ook bestuurd worden. Via tijdelijke besturen en bestuurlijke herindelingen verliep de ontwikkeling van de polders voorspoedig. Een zelfstandig voortbestaan onder leiding van een provinciaal bestuur was een logische volgende stap. Op 1 januari 1986 is de instelling van provincie Flevoland een feit en daarmee ook een historische gebeurtenis in de bestuurlijke geschiedenis van Nederland. Historisch, omdat er niet iedere dag een nieuwe provincie bijkomt. Daarbij was dit de kroon op de inpoldering van de voormalige Zuiderzee.

Identificatiecodes

KVK-nummer 32164140

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?