Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Zeeland (ZL)

Provincie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-10-2021 Op 12-01-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Abdij 6
4331 BK Middelburg
Zeeland
Postadres Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Contactgegevens

Telefoon (0118) 63 10 11 (algemeen)
Fax (0118) 62 69 49
Internet https://www.zeeland.nl (algemeen)
E-mail provincie@zeeland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting ZL

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3)

Beschrijving

Alle informatie over de Provincie Zeeland, zowel organisatie als provinciaal bestuur, vindt u op de website https://www.zeeland.nl/. U kunt de provincie volgen via twitter @provzeeland en Facebook.

Identificatiecodes

KVK-nummer 20168636

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid