Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Provincies

Provincie Zeeland (ZLD)

Provincie

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-11-2023 Op 28-11-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-11-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Abdij 6
4331 BK Middelburg
Zeeland
Postadres Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Zeeland

Contactgegevens

Telefoon (0118) 63 10 11 (algemeen)
Fax (0118) 62 69 49
Internet https://www.zeeland.nl (algemeen)
E-mail provincie@zeeland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.zeeland.nl
https://www.zeeland.nl/contact
Sociale Media Facebook Provincie Zeeland (Facebook)
X/Twitter Provincie Zeeland (X, voorheen Twitter)
LinkedIn Provincie Zeeland (LinkedIn)
Instagram Provincie Zeeland (Instagram)
YouTube Provincie Zeeland (YouTube)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting ZLD
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3)

Beschrijving

Alle informatie over de Provincie Zeeland, zowel organisatie als provinciaal bestuur, vindt u op de website https://www.zeeland.nl/. U kunt de provincie volgen via twitter @provzeeland en Facebook.

Identificatiecodes

KVK-nummer 20168636

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1637 - PROVINCIALE SECTOR
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Provincies (Artikel 1.2, lid 1b, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?