Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Hoge Raad der Nederlanden (HR)

Rechtspraak

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 28-12-2022 Op 19-01-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-12-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 8
2511 EK Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 20303
2500 EH ’s-Gravenhage

Contactgegevens

Telefoon (070) 361 13 11 (algemeen)
Fax (070) 753 03 47
Internet https://www.hogeraad.nl (algemeen)
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden (algemeen)
E-mail info@hogeraad.nl (algemeen)
voorlichting@hogeraad.nl (algemeen)
Sociale Media @HogeRaad (X, voorheen Twitter)
Hoge Raad der Nederlanden (LinkedIn)
Beschrijving

Fax griffie fiscaal: (070) 753 03 54

Fax griffie straf: (070) 753 03 52

Fax griffie civiel: (070) 753 03 51

Algemene informatie

Afkorting HR

Functies

President mw. mr. G. de Groot
Secretariaat president mw. S.J. Smits-Kampf
Griffier, tvs. kabinetchef mr. J. Storm
Secretariaat griffier mw. D. Schreuders-Valette
Woordvoerder, tvs. communicatieadviseur mw. mr. T.M. Tjeerdema

Beschrijving

De Hoge Raad der Nederlanden is als hoogste rechterlijke instantie binnen de gewone rechtspraak in Nederland belast met de cassatierechtspraak op het gebied van het civiele recht, strafrecht en belastingrecht. De Raad is op het gebied van het civiele en strafrecht ook cassatierechter voor Caribisch Nederland. De Hoge Raad bestaat uit een president, zes vice-presidenten, raadsheren en raadsheren in buitengewone dienst, en worden bijgestaan door een griffier die tevens kabinetschef van de president is. De raadsheren en advocaten-generaal worden in hun werkzaamheden ondersteund door het Wetenschappelijk Bureau (WB). Die ondersteuning bestaat uit het analyseren van dossiers, het verzamelen van relevante literatuur en jurisprudentie en het voorbereiden van conclusies of arresten. Een wetenschappelijk medewerker werkt óf voor de Raad óf voor het Parket.

Voor de samenstelling van de kamers van de Hoge Raad zie www.hogeraad.nl

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?