Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Hoge Raad der Nederlanden (HR)

Rechtspraak

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 23-03-2022 Op 23-03-2022 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 23-03-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 8
2511 EK ’s-Gravenhage
Postadres Postbus 20303
2500 EH ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 361 13 11 (algemeen)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden (algemeen)
E-mail info@hogeraad.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting HR

Beschrijving

Korte Voorhout 8 2511 EK Den Haag Postbus 20303 2500 EH Den Haag

www.hogeraad.nl tel (070) 361 13 11 fax (070) 753 03 47

fax griffie fiscaal (070) 753 03 54 fax griffie straf (070) 753 03 52 fax griffie civiel (070) 753 03 51 info@hogeraad.nl Twitter @HogeRaad https://www.linkedin.com/company/hoge-raad-der-nederlanden/

De Hoge Raad der Nederlanden is als hoogste rechterlijke instantie binnen de gewone rechtspraak in Nederland belast met de cassatierechtspraak op het gebied van het civiele recht, strafrecht en belastingrecht. De Raad is op het gebied van het civiele en strafrecht ook cassatierechter voor Caribisch Nederland. De Hoge Raad bestaat uit een president, zes vice-presidenten, raadsheren en raadsheren in buitengewone dienst, en worden bijgestaan door een griffier die tevens kabinetschef van de president is. De raadsheren en advocaten-generaal worden in hun werkzaamheden ondersteund door het Wetenschappelijk Bureau (WB). Die ondersteuning bestaat uit het analyseren van dossiers, het verzamelen van relevante literatuur en jurisprudentie en het voorbereiden van conclusies of arresten. Een wetenschappelijk medewerker werkt óf voor de Raad óf voor het Parket.

Voor de samenstelling van de kamers van de Hoge Raad zie www.hogeraad.nl

President: mw. mr. G. de Groot

Secretariaat president: mw. S.J. Smits-Kampf

  • tel (070) 361 12 37

Griffier, tvs. kabinetchef: mr. J. Storm

  • tel (070) 361 12 38

Secretariaat griffier: mw. D. Schreuders-Valette

  • tel (070) 361 12 38

Woordvoerder, tvs. communicatieadviseur: mw. mr. T.M. Tjeerdema

  • tel (070) 361 12 62
  • tel 06-15 03 25 07
  • voorlichting@hogeraad.nl

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017