Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Raad voor de rechtspraak

Rechtspraak

Actief van 01-01-2002 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-06-2023 Op 20-06-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-06-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag
Postadres Postbus 90613
2509 LP Den Haag

Contactgegevens

Telefoon (088) 361 00 00 (algemeen)
06 21 18 35 87 (persvoorlichting)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak (algemeen)
Contactpagina https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Contact/Paginas/default.aspx

Organisatieonderdelen (3)

Functies

Voorzitter Raad voor de rechtspraak mr. H.C. (Henk) Naves
Rechterlijk lid Raad voor de rechtspraak mr. A.A.E. (Areane) Dorsman,
mr. P.W.E.C. (Peter) Pulles
Niet-rechterlijk lid Raad voor de rechtspraak drs. P. (Peter) Arnoldus

Beschrijving

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

De Raad voor de rechtspraak is het bestuur van de Rechtspraak als geheel.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?