Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bergeijk (Bergeijk)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 25-11-2022 Op 25-11-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 25-11-2022 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1999 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Magneestraat 1
5571 HB BERGEIJK
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5570 GA BERGEIJK
Telefoon (0497) 55 14 55 (algemeen)
Internet http://www.bergeijk.nl (algemeen)
E-mail info@bergeijk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Bergeijk

Geografische informatie

Oppervlakte 103,22 km2
Aantal inwoners 18879
Inwoners per km2 182
Bevat plaatsen Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven, Westerhoven

Functies

Burgemeester Mw. A. Callewaert (CDA)
Fractievoorzitter Mw. L.J.J.M. Wijnen-Koenen (CDA),
Dhr. T. Sonnenberg (GroenLinks-PvdA),
Dhr. M.J. Verhoeven (LPB),
Dhr. T.M.A. Jansen (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. J. van der Windt
Locoburgemeester Dhr. M.M. Kuijken (CDA)
Raadsgriffier Mw. mr. Y.Y.E. van Bakel
Raadslid Dhr. W.P.M. Aarts (CDA),
Mw. T.B.M. Couturier-van Beek (CDA),
Dhr. R.F.H. Groenen (CDA),
Dhr. B.A. Groenen (CDA),
Dhr. M.P.J.L. Heesters (CDA),
Dhr. P.C.H.J. van Hoof (CDA),
Mw. L.J.J.M. Wijnen-Koenen (CDA),
Mw. I. Froentjes (GroenLinks-PvdA),
Mw. M.F.M. van Hees (GroenLinks-PvdA),
Dhr. T. Sonnenberg (GroenLinks-PvdA),
Dhr. J.J.C. van Beek (LPB),
Dhr. J. Geldens (LPB),
Dhr. A.J. van der Hout (LPB),
Mw. A. van den Putte-Verrijt (LPB),
Dhr. M.J. Verhoeven (LPB),
Mw. H.C.J. Bergmans (VVD),
Dhr. T.M.A. Jansen (VVD)
Wethouder Dhr. M.M. Kuijken (CDA),
Dhr. S.C.A. Luijten (CDA),
Dhr. M.W. van Dalen (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 7
LPB 5
GroenLinks-PvdA 3
VVD 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1724
KVK-nummer 17273202

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid