Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bergeijk (Bergeijk)

Gemeente

Actief van 01-01-1999 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-05-2024 Op 10-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Magneestraat 1
5571 HB BERGEIJK
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5570 GA BERGEIJK

Contactgegevens

Telefoon (0497) 55 14 55 (algemeen)
Internet http://www.bergeijk.nl (algemeen)
E-mail info@bergeijk.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen

Algemene informatie

Afkorting Bergeijk

Geografische informatie

Oppervlakte 103,22 km2
Aantal inwoners 19196
Inwoners per km2 185
Bevat plaatsen Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven, Westerhoven

Functies

Burgemeester Mw. A. Callewaert MSc (CDA)
Fractievoorzitter Mw. L.J.J.M. Wijnen (CDA),
Dhr. T. Sonnenberg (GroenLinks-PvdA),
Dhr. A.J. van der Hout (LPB),
Dhr. T.M.A. Jansen (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. D. Ewalds
Locoburgemeester Dhr. M.M. Kuijken (CDA)
Raadsgriffier Mw. mr. Y.Y.E. van Bakel
Raadslid Dhr. W.P.M. Aarts (CDA),
Mw. T.B.M. Couturier-van Beek (CDA),
Dhr. R.F.H. Groenen (CDA),
Dhr. B.A. Groenen (CDA),
Dhr. M.P.J.L. Heesters (CDA),
Dhr. P.C.H.J. van Hoof (CDA),
Mw. L.J.J.M. Wijnen (CDA),
Mw. I. Froentjes (GroenLinks-PvdA),
Mw. M.F.M. van Hees (GroenLinks-PvdA),
Dhr. T. Sonnenberg (GroenLinks-PvdA),
Dhr. J.J.C. van Beek (LPB),
Dhr. J. Geldens (LPB),
Dhr. A.J. van der Hout (LPB),
Mw. A. van den Putte-Verrijt (LPB),
Dhr. M.J. Verhoeven (LPB),
Mw. H.C.J. Bergmans (VVD),
Dhr. T.M.A. Jansen (VVD)
Wethouder Dhr. M.M. Kuijken (CDA),
Dhr. S.C.A. Luijten (CDA),
Dhr. M.W. van Dalen (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Organisatiebeschrijving

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen het bestuur van de gemeente Bergeijk. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en wordt door de inwoners van de gemeente gekozen. De raad neemt besluiten voor de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente Bergeijk. De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en is tevens de eerste adviseur van de burgemeester en het college van B&W. Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingshoofd. De afdelingshoofden vormen samen met de gemeentesecretaris het managementteam. De vier afdelingen zijn opgedeeld in clusters. Onderstaand worden taken en bevoegdheden van de clusters beschreven.

Meer informatie

https://www.bergeijk.nl/organisatiestructuur

Raad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 7
LPB 5
GroenLinks-PvdA 3
VVD 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm1724
KVK-nummer 17273202

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?