Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dongeradeel (Dongeradeel)

Gemeente

Adresgegevens

Bezoekadres Koningstraat 13
9101 LP DOKKUM
Fryslân
Postadres Postbus 13
Postbus 13
9290 AA KOLLUM

Contactgegevens

Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.dongeradeel.nl (algemeen)
E-mail info@ddfk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Dongeradeel

Geografische informatie

Oppervlakte 291,58 km2
Aantal inwoners 23902
Inwoners per km2 81
Bevat plaatsen Aalsum, Anjum, Bornwird, Brantgum, Dokkum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes Gem Dongeradeel, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum FR, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens Gem Dongeradeel, Wetsens, Wierum

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
Fryske Nasjonale Partij 5
ChristenUnie 2
Algemeen Belang Dongeradeel 2
Dongeradeel Sociaal 2
VVD 1
PvdA 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0058

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Was geldig tot 01-01-2019 WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?