Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2016

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Veenweg 46
9752 XS Haren
Provincie Groningen
Postadres Veenweg 46
9752 XS Haren
Telefoon (050) 525 53 81 (algemeen)
Internet https://www.meerschap-paterswolde.nl (algemeen)
E-mail info@meerschap-paterswolde.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2016
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Meerschap Paterswolde
Archiefzorgdrager Meerschap Paterswolde
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer

Bevoegdheden

a. de instandhouding en verbetering van het natuur- en landschapsschoon; b. het onderhoud en de exploitatie van inrichtingen en eigendommen; c. het beheer van het (openbaar) water binnen zijn gebied voorzover dat bij de deelnemers berustte; d. het vaststellen van verordeningen, al dan niet door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven, die de belangen van de recreatie, natuurbescherming of landschapverzorging of het beheer van het (openbaar) water als bedoeld in artikel 2 lid 1 betreffen; e. advisering over plannen tot regeling van de bebouwing en de bestemming van de gronden; f. het in opdracht van een of meer deelnemers verrichten van andere taken met betrekking tot de recreatie, de natuurbescherming en de landschapsverzorging.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-04-2016 Gemeente Groningen
01-04-2016 Gemeente Haren
01-04-2016 Gemeente Tynaarlo

Doel

Het lichaam heeft binnen zijn gebied ten doel de behartiging van de recreatie, de natuurbescherming en de landschapsverzorging, waaronder begrepen het beheer van het (openbaar) water, voorzover dat bij de deelnemers berustte.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Meerschap Paterswolde
Datum van oprichting 01-04-2016
Bezoekadres Veenweg 46
9752 XS Haren
Postadres Veenweg 46
9752 XS Haren
Telefoon (050) 525 53 81 (algemeen)
Internet https://www.meerschap-paterswolde.nl (algemeen)
E-mail info@meerschap-paterswolde.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.