Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2016

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Veenweg 46
9752 XS Haren
Provincie Groningen
Postadres Veenweg 46
9752 XS Haren
Telefoon (050) 525 53 81 (algemeen)
Internet https://www.meerschap-paterswolde.nl (algemeen)
E-mail info@meerschap-paterswolde.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2016
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Meerschap Paterswolde
Archiefzorgdrager Meerschap Paterswolde
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer

Bevoegdheden

Artikel 2

1 Het lichaam heeft binnen zijn gebied ten doel de behartiging van de recreatie, de natuurbescherming en de landschapsverzorging, waaronder begrepen het beheer van het (openbaar) water, voor zover dat bij de deelnemers berustte.

2 Iedere deelnemer kan, na instemming van het algemeen bestuur, aan het lichaam taken overdragen die in overeenstemming zijn met het doel van het lichaam.

3 Een deelnemer draagt aan het lichaam de bevoegdheden over die nodig zijn voor de uitvoering van de door die deelnemer aan het lichaam overgedragen taken, daaronder begrepen de bevoegdheid tot het in verband met de aan het lichaam overgedragen taken betreffende het opleggen en/of heffen van belastingen, heffingen en/of retributies.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1961 Gemeente Groningen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1999 Gemeente Tynaarlo College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het lichaam heeft binnen zijn gebied ten doel de behartiging van de recreatie, de natuurbescherming en de landschapsverzorging, waaronder begrepen het beheer van het (openbaar) water, voorzover dat bij de deelnemers berustte.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Meerschap Paterswolde
Datum van oprichting 01-01-1961
Bezoekadres Veenweg 46
9752 XS Haren
Postadres Veenweg 46
9752 XS Haren
Telefoon (050) 525 53 81 (algemeen)
Internet https://www.meerschap-paterswolde.nl (algemeen)
E-mail info@meerschap-paterswolde.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.