Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Twente (VRT)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-01-2011 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-10-2023 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres Postbus 383
7500 AJ Enschede

Contactgegevens

Telefoon (088) 256 78 00 (algemeen)
Internet https://www.vrtwente.nl (algemeen)
E-mail info@vrtwente.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Afkorting VRT
Datum van oprichting 01-01-2011

Organisatiebeschrijving

Het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd Veiligheidsregio Twente gevestigd te Enschede, met als rechtsgebied het grondgebied van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen, Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Identificatiecodes

Organisatiecode so0679
KVK-nummer 52112357

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?