Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 20-03-2018 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 03-05-2018 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 03-05-2018) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-05-2018 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam
Postadres Postbus 19406
1000 GK Amsterdam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling CNB Noordzeekanaalgebied
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
Archiefzorgdrager Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
Beleidsterreinen verkeer | scheepvaart

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-04-1994 Gemeente Amsterdam
01-04-1994 Gemeente Beverwijk
01-04-1994 Gemeente Velsen
01-04-1994 Gemeente Zaanstad

Doel

De gemeenschappelijke regeling wordt getroffen in het belang van het verkrijgen van eenheid van beleid tussen de deelnemende gemeenten, respectievelijk gemeenschappelijkheid van beleid tussen het samenwerkingsverband en het rijk, alsmede in het belang van het verkrijgen van eenheid van uitvoering ten aanzien van de taken van de gemeenten en het rijk die betrekking hebben op het bevorderen van een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer van, naar en binnen de havens in het Noordzeekanaalgebied en van en naar de achterliggende vaarwegen. Voorts wordt de regeling getroffen in het belang van de vaststelling van één nautisch-technisch beleid voor het Noordzeekanaalgebied door het leveren van een bijdrage aan het (doen) verbeteren van infrastructurele voorzieningen en het (doen) verbeteren van de toegankelijkheid van de vaarweg.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
Afkorting CNB
Datum van oprichting 01-04-1994
Telefoon (020) 523 58 37 (algemeen)
Internet https://www.portofamsterdam.com/nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?