Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Littenseradiel (Littenseradiel)

Gemeente

Adresgegevens

Bezoekadres Keatsebaen 1
8731 BN WOMMELS
Fryslân
Postadres Postbus 1
Postbus 1
8730 AA WOMMELS

Contactgegevens

Telefoon 14 0515 (algemeen)
Internet http://www.littenseradiel.nl (algemeen)
E-mail info@littenseradiel.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Littenseradiel

Geografische informatie

Oppervlakte 132,6 km2
Aantal inwoners 10930
Inwoners per km2 82
Bevat plaatsen Baaium, Baard, Bears FR, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Huns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kubaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahus, Rien, Spannum, Waaksens Gem Litt, Weidum, Winsum FR, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels

Raad (14 zetels)

Partij Aantal zetels
SAM Littenseradiel 5
CDA 4
FNP 3
VVD 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0140
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?