Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Littenseradiel (Littenseradiel)

Gemeente

Adresgegevens

Bezoekadres Keatsebaen 1
8731 BN WOMMELS
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 1
8730 AA WOMMELS
Telefoon 14 0515 (algemeen)
Internet http://www.littenseradiel.nl (algemeen)
E-mail info@littenseradiel.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Littenseradiel

Geografische informatie

Oppervlakte 132,6 km2
Aantal inwoners 10930
Inwoners per km2 82
Bevat plaatsen Baaium, Baard, Bears FR, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Huns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kubaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahus, Rien, Spannum, Waaksens Gem Litt, Weidum, Winsum FR, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (2)

Raad (14 zetels)

Partij Aantal zetels
SAM Littenseradiel 5
CDA 4
FNP 3
VVD 2

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0140