Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Adresgegevens

Bezoekadres Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel
Postadres Postbus 10002
5300 DA Zaltbommel

Contactgegevens

Telefoon (0418) 68 16 95 (algemeen)
Internet http://www.tuinbouwbommelerwaard.nl (algemeen)
E-mail info@tuinbouwbommelerwaard.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Afkorting PHTB
Datum van oprichting 04-01-2011

Identificatiecodes

Organisatiecode so0766
KVK-nummer 51979233

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Was geldig tot 01-01-2023 WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Was geldig tot 01-01-2023 Woo Deze organisatie viel onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?