Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 04-05-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 05-01-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 04-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Postadres Raadhuislaan 2
5341 GM Oss

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost
Archiefzorgdrager Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost

Bevoegdheden

Artikel 12. Bestuurstaken en bevoegdheden

  1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter hebben de bevoegdheden welke voortvloeien uit de aan het openbaar lichaam in de artikelen 4 en 5 opgedragen taken.

  2. Behoudens voor zover de regeling daarvan afwijkt, is de Provinciewet wat betreft de taken van provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

  3. Voor de toepassing van het tweede lid blijft de Wet dualisering provinciebestuur buiten beschouwing.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2004 Gemeente Bernheze Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Boekel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Oss Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Provincie Noord-Brabant Commissaris van de koningin,
Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-2017 Gemeente Meierijstad Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2022 Gemeente Land van Cuijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2022 Gemeente Maashorst Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De regeling heeft tot doel het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost
Datum van oprichting 01-01-2004
Telefoon (0412) 68 59 99 (algemeen)
Internet https://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl (algemeen)
E-mail klantenservice@regiotaxinoordoostbrabant.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl/contact/

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?