Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 09-10-2023 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-02-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 09-10-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 210
5731 JL Mierlo
Postadres Postbus 60
5730 AB Mierlo

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Dienst Dommelvallei
Archiefzorgdrager Dienst Dommelvallei
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 5: Algemene bevoegdheidstoedeling

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers zullen in afzonderlijke mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met de taakvelden zoals vermeld in artikel 4 van de regeling en de daarbij behorende bijlage, opgedragen worden aan de overeenkomstige bestuursorganen dan wel aan de directeur van de Dienst Dommelvallei.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-04-2013 Gemeente Geldrop-Mierlo Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-04-2013 Gemeente Son en Breugel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Belang van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door de Dienst Dommelvallei van de door de deelnemers opgedragen taakvelden bedoeld in artikel 4 en zoals overeengekomen in het contract.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Dienst Dommelvallei
Datum van oprichting 01-04-2013
Telefoon (088) 163 10 00 (algemeen)
Internet http://www.dienstdommelvallei.nl (algemeen)
E-mail info@dienstdommelvallei.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.dienstdommelvallei.nl/contact
Sociale Media Dienst Dommelvallei (LinkedIn)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?