Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 21-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-02-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 21-04-2022 doorgevoerd.
Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 210
5731 JL Mierlo
Noord-Brabant
Postadres Postbus 60
5730 AB Mierlo

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Dienst Dommelvallei

Bevoegdheden

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers zullen in afzonderlijke mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met de taakvelden zoals vermeld in artikel 4 van de regeling en de daarbij behorende bijlage, opgedragen worden aan de overeenkomstige bestuursorganen dan wel aan de directeur van de Dienst Dommelvallei.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-04-2013 Gemeente Geldrop-Mierlo
01-04-2013 Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
01-04-2013 Gemeente Son en Breugel

Doel

Belang van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door de Dienst Dommelvallei van de door de deelnemers opgedragen taakvelden bedoeld in artikel 4 en zoals overeengekomen in het contract.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Dienst Dommelvallei
Datum van oprichting 01-04-2013

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.