Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling ambtelijke samenwerking Tilburg ‐ Dongen

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 19-07-2013 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 07-04-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-12-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 07-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Noord-Brabant
Postadres Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Contactgegevens

Telefoon 14 013 (algemeen)
Internet https://www.tilburg.nl (algemeen)
E-mail https://winkel.tilburg.nl/formulieren/server/start/EmailFormulierBurger (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling ambtelijke samenwerking Tilburg ‐ Dongen
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Tilburg

Bevoegdheden

Artikel 5 ‐ Bevoegdheden

  1. Het college van Dongen kan aan het college van Tilburg, of aan dit laatste college ondergeschikte medewerkers, bevoegdheden in mandaat opdragen ter verwezenlijking van de doelen, genoemd in artikel 2.

  2. De burgemeester van Dongen kan aan de burgemeester van Tilburg, of aan deze laatste ondergeschikte medewerkers, bevoegdheden in mandaat opdragen ter verwezenlijking van de doelen, genoemd in artikel 2.

  3. De bevoegdheden die krachtens deze regeling in mandaat worden opgedragen, worden in een mandaatregeling opgenomen. De mandaatregeling wordt vastgesteld en gewijzigd door eensluidende besluiten van de colleges en burgemeesters van de gemeenten. Artikel 4, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
19-07-2013 Gemeente Dongen College van burgemeester en wethouders
19-07-2013 Gemeente Tilburg College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze regeling heeft ten doel te komen tot een doelmatige en toekomstbestendige uitvoering van de in het register, als beschreven in art. 4, lid 3 van deze regeling, opgenomen taken voor de gemeenten.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?