Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep

Regionaal samenwerkingsorgaan

Adresgegevens

Bezoekadres Vaartweg 67
8243 PD Lelystad
Flevoland
Postadres Postbus 2032
8203 AA Lelystad

Contactgegevens

Telefoon (0320) 80 00 00 (algemeen)
Internet https://www.concernvoorwerk.nl (algemeen)
E-mail info@concernvoorwerk.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Identificatiecodes

Organisatiecode so0246
KVK-nummer 32166124

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?