Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

ICT-samenwerking Hoeksche Waard (ISHW)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Adresgegevens

Bezoekadres Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Postadres Postbus 5455
3299 ZH Maasdam
Telefoon (078) 633 46 00 (algemeen)
Internet http://www.ishw.nl (algemeen)
E-mail info@ishw.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Afkorting ISHW
Datum van oprichting 01-01-2014

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (1)

Identificatiecodes

Organisatiecode so0837

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)