Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

ICT-samenwerking Hoeksche Waard (ISHW)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Deze organisatie heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Regionaal samenwerkingsorganen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de organisatie.

Adresgegevens

Bezoekadres Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
Postadres Postbus 5455
3299 ZH Maasdam

Contactgegevens

Telefoon (078) 633 46 00 (algemeen)
Internet http://www.ishw.nl (algemeen)
E-mail info@ishw.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Afkorting ISHW
Datum van oprichting 01-01-2014

Identificatiecodes

Organisatiecode so0837

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Was geldig tot 01-01-2019 WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?