Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-12-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-03-2023 Op 24-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-03-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Prismalaan West 1
2665 PC Bleiswijk
Postadres Postbus 111
2665 ZJ Bleiswijk

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder GR Bleizo
Archiefzorgdrager GR Bleizo

Bevoegdheden

Artikel 6 - Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van de GR Bleizo worden ter vervulling van de in artikel 5 omschreven taken alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld.

  2. Ten behoeve van de in artikel 4 genoemde doelstelling kan, indien dit in het bijzonder aangewezen wordt geacht, het Algemeen Bestuur besluiten dat de GR Bleizo één of meer stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen opricht of daarin deelneemt.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-02-2008 Gemeente Lansingerland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-02-2008 Gemeente Zoetermeer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De GR Bleizo heeft tot doel casu quo als belang het binnen diens rechtsgebied ontwikkelen en realiseren van de door de deelnemende gemeenten gezamenlijk besloten ontwikkelingsstrategie, alsmede het in samenhang daarmee bevorderen van de realisering van de stedenbaanhalte Bleizo, conform hetgeen is overeengekomen in de Bestuursovereenkomst (bijlage 2). De Bestuursovereenkomst vormt de basis voor de samenwerking tussen de deelnemers.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GR Bleizo
Datum van oprichting 01-02-2008
Telefoon (010) 303 74 33 (algemeen)
Internet https://www.bleizo.nl (algemeen)
https://bleizo.nl/contact (contactformulier)
E-mail secretariaat@bleizo.nl (algemeen)
Contactpagina https://bleizo.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?