Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 08-02-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 29-10-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-02-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeente Olst-Wijhe
Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
Postadres Gemeente Olst-Wijhe
Postbus 23
8130 AA Wijhe

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte

Bevoegdheden

Artikel 3 Doelstelling en belang

 1. Het gemeenschappelijk orgaan coördineert en oefent bevoegdheden van de raden uit als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs, alsmede in de statuten van de Stichting gelet op het belang te voldoen aan de grondwettelijke plicht zorg te dragen voor voldoend openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen.

 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde bevoegdheden zijn:

  • benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht van de stichting;

  • inwinnen van inlichtingen en het voeren van besprekingen met het bestuur en de raad van toezicht van de stichting over de algemene gang van zaken binnen de Stichting;

  • bespreken van de (meerjaren-)begroting en rekening van de stichting met het bestuur van de stichting;

  • maatregelen te nemen die zij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen indien voor 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt de begroting van de stichting niet is goedgekeurd;

  • goedkeuring van een statutenwijziging van de stichting;

  • het doen van een voorstel aan de raden tot het treffen van maatregelen en zo nodig ontbinding van de stichting als er sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het stichtingsbestuur of functioneren in strijd met de wet. Ontbinding geschiedt na overleg met het stichtingsbestuur. “

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2006 Gemeente Olst-Wijhe Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Raalte Gemeenteraad

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Olst-Wijhe en Raalte
Datum van oprichting 01-01-2006
Telefoon 14 0570 (algemeen)
E-mail gemeente@olst-wijhe.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?