Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Over-Betuwe

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 16-05-2013 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-07-2021 Op 16-01-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 32
4012 BG Kerk-Avezaath
Postadres Postbus 6139
4000 HC Tiel

Algemene informatie

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Over-Betuwe

Bevoegdheden

De regeling heeft tot taak de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme in het gebied.

De bestuursorganen oefenen binnen de grenzen, getrokken in de Gemeentewet, die bevoegdheden van de regeling en bestuur uit die zij ter vervulling van hun taak behoeven.

Tot die bedoelde bevoegdheden behoren niet andere bevoegdheden dan die voortvloeiende uit:

  • de Gemeentewet;

  • de Wet gemeenschappelijke regelingen;

De artikelen 15 en 16 van de Wegenwet, voor wat betreft door het recreatieschap aangelegde c.q. aan te leggen dan wel door een deelnemende gemeente in beheer en onderhoud aan het recreatieschap overgedragen c.q. over te dragen recreatieve fietspaden.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
07-04-1989 Gemeente Arnhem
01-01-2001 Gemeente Lingewaard
01-01-2001 Gemeente Overbetuwe

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Over-Betuwe
Datum van oprichting 07-04-1989
Telefoon (0344) 68 16 44 (algemeen)
Internet https://www.uiterwaarde.nl (algemeen)
https://www.uiterwaarde.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@uiterwaarde.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.uiterwaarde.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?