Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeentehuis Zevenaar
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar
Postadres Postbus 10
6900 AA Zevenaar

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Reinigingsdienst De Liemers

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie
19-10-1995 Gemeente Zevenaar
01-01-2005 Gemeente Montferland

Doel

Inzamelen van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer en de daaruit voortvloeiende verordeningen van de deelnemende gemeenten, voor zover deze taak door de deelnemende gemeenten aan de dienst wordt opgedragen en door het dagelijks bestuur van de R.D.L. wordt geaccepteerd.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Reinigingsdienst De Liemers
Afkorting RDL
Datum van oprichting 19-10-1995
Telefoon (0316) 59 51 11 (gemeente Zevenaar)
Internet https://www.zevenaar.nl (gemeente Zevenaar)
E-mail gemeente@zevenaar.nl (gemeente Zevenaar)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?