Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Het Industrieschap "De Plaspoelpolder" (IPP)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 01-01-1953 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-05-2024 Op 15-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres House of Future
Frijdastraat 7
2288 EX Rijswijk
Zuid-Holland
Wijze van afspraak maken E-mail: ipphaaglanden@rijswijk.nl
Telefoon: (070) 326 15 37
Postadres Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Contactgegevens

Telefoon (070) 326 15 37 (algemeen)
Internet https://ipphaaglanden.nl (algemeen)
E-mail ipphaaglanden@rijswijk.nl (algemeen)
Sociale Media IPP Haaglanden (LinkedIn)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Alternatieve naam IPP Haaglanden
Afkorting IPP
Datum van oprichting 01-01-1953

Functies

Directeur
Lid Dagelijks Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Secretaris mevr. D. (Dieneke) van Haeften

Organisatiebeschrijving

Sinds 1953 werken de gemeente Den Haag en Rijswijk samen in de oudste Gemeenschappelijke Regeling van Nederland, het Industrieschap de Plaspoelpolder (IPP). Het IPP biedt de gemeente Den Haag en Rijswijk een bestuurlijk-strategisch instrument waarmee gestuurd wordt op een sterk vestigings- en investeringsklimaat in de regio Haaglanden, onder meer door duurzame herinrichting en -structurering van bedrijventerreinen en gronduitgifte binnen haar werkgebied. Zeggenschap en risico zijn gelijk verdeeld tussen de deelnemende gemeenten. Het IPP heeft ten doel om bij te dragen aan een aantrekkelijk, duurzaam en veilig vestigingsklimaat en het bevorderen van de brede werkgelegenheid. Het IPP kan in opdracht van de gemeenten en binnen de geldende publiekrechtelijke beleidskaders privaatrechtelijke handelingen verrichten zoals het aanleggen, herstructureren en exploiteren van bedrijventerreinen, en het verrichten van alle taken die met deze doelstelling samenhangen. De GR IPP is gericht op het uitvoeren van gemeentelijk beleid waarbij geen sprake is van beleidsvoorbereiding of (strategische) beleidskeuzes.

Meer informatie

https://ipphaaglanden.nl/

Identificatiecodes

Organisatiecode so0100
KVK-nummer 52364518

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?