Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling EMCO-groep

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-1999 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 07-02-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 07-06-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 07-02-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Abel Tasmanstraat 7
7821 AN Emmen
Postadres Postbus 2040
7801 CA Emmen

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling EMCO-groep
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder EMCO-groep

Bevoegdheden

Artikel 5.

  1. Ter uitvoering van de in artikel 4 van de regeling genoemde taak, dragen de colleges van de gemeenten Emmen en Coevorden aan het werkvoorzieningsschap over, al hun bevoegdheden en verplichtingen voortvloeiende uit de wet.

  2. De besturen van de gemeenten behouden, indien zulks naar hun oordeel gewenst is, de bevoegdheid om inwoners uit hun gemeenten voor te dragen bij en te plaatsen in werkverbanden, niet vallend onder deze regeling.

  3. De gemeente Borger - Odoorn zal de mate van overdracht van haar bevoegdheden regelen middels een aanwijzingsbesluit.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1999 Gemeente Borger-Odoorn College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Coevorden College van burgemeester en wethouders
01-01-1999 Gemeente Emmen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het werkvoorzieningsschap heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten te behartigen op het gebied van de sociale werkvoorziening

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan EMCO-groep
Datum van oprichting 01-01-1999
Telefoon (0591) 63 66 00 (algemeen)
Internet https://www.emco-groep.nl (algemeen)
https://emco-groep.nl/contact (contactformulier)
E-mail algemeen@emco-groep.nl (algemeen)
Contactpagina https://emco-groep.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?