Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Waddenfonds

Regionaal samenwerkingsorgaan

Actief van 15-12-2015 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 07-05-2024 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 29-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 07-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Huis voor de Wadden
Ruiterskwartier 121a
8911 BS Leeuwarden
Fryslân
Wijze van afspraak maken Online: https://waddenfonds.nl/contact/
E-mail: info@waddenfonds.nl
Telefoon: (058) 233 90 20
Postadres Huis voor de Wadden
Ruiterskwartier 121a
8911 BS Leeuwarden
Fryslân

Contactgegevens

Telefoon (058) 233 90 20 (algemeen)
Internet https://waddenfonds.nl (algemeen)
E-mail info@waddenfonds.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Organisatieonderdelen

Organisatiebeschrijving

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Dat doen we met financiële ondersteuning van initiatieven in het Waddengebied, die bijdragen aan het realiseren van onze (hoofd)doelen. Zowel ondernemers, stichtingen en verenigingen als lagere overheden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de uitvoering van een project. Daarbij zien we graag dat partijen met elkaar samenwerken. Subsidieaanvragen kunnen niet continu worden ingediend. Het Waddenfonds hanteert acht thema’s, die voor bepaalde perioden worden opengesteld. Daarnaast is er voor kleinschalige projecten het Budget Lokale Innovaties. In een zogenaamd openstellingsbesluit wordt aangegeven aan welke criteria een project moet voldoen en in welke periode een aanvraag kan worden ingediend.

Meer informatie

https://waddenfonds.nl/

Identificatiecodes

Organisatiecode so0702
KVK-nummer 56566298

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?