Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

CAK

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Telefoon (088) 711 40 00 (algemeen)
Internet http://www.hetcak.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15, 29
Personeelsomvang in FTE 816,4 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO voor Zorgverzekeraars
Aangesloten bij pensioenfonds Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ)

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ Pensioen)

Taken & bevoegdheden

Het CAK is belast met:

  • de vaststelling en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 3.2.5, van de Wet langdurige zorg;
  • de vaststelling en inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  • het namens een WLZ-uitvoerder of het Zorginstituut, verrichten van betalingen aan zorgaanbieders, welke de WLZ-uitvoerders of het Zorginstituut, uit hoofde van de uitvoering van deze wet verschuldigd zijn
  • de taken met betrekking tot de maatregelen gericht op verzekering van onverzekerden, bedoeld in paragraaf 2.4 van de Zorgverzekeringswet
  • de heffing en inning van de bestuursrechtelijke premie, bedoeld in artikel 18d of artikel 18e van de Zorgverzekeringswet
  • de verstrekking van de bijdrage, bedoeld in artikel 34a van de Zorgverzekeringswet
  • de taken, bedoeld in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet
  • de taken met betrekking tot de gemoedsbezwaarden, bedoeld in artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, en - de verstrekking van de bijdragen, bedoeld in artikel 122a van de Zorgverzekeringswet ('Onverzekerbare vreemdelingen')

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.