Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Hofstraat 110
7311 KZ Apeldoorn
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
Telefoon (088) 183 20 00 (algemeen)
Internet http://www.kadaster.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15
Personeelsomvang in FTE 1676,0 (op 31-12-2017)
Geldende CAO Eigen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
17-12-2015 TK 25268 nr. 129

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Taken & bevoegdheden

  • Bevorderen van de rechtszekerheid bij het maatschappelijk verkeer in vastgoed, inclusief schepen en luchtvaartuigen door:inwinnen, accepteren, muteren, beheren en verstrekken van informatie over vastgoed;
  • het instandhouden van een net van zogenaamde coördinaatpunten, de Rijksdriehoeksmeting;
  • meewerken aan het landinrichtingsproces;
  • het vervaardigen, verzamelen, houden en bijwerken van geografische gegevens en het landsdekkend cartografisch weergeven daarvan (artikel 3 kadasterwet).

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.