Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 4077
3502 HB Utrecht
Telefoon (030) 721 07 80 (algemeen)
Internet http://www.visitaties.nl (algemeen)
E-mail info@visitaties.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 0,5 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Woondiensten (voor medewerkers, niet voor directie)
Aangesloten bij pensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW)

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW)
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Taken & bevoegdheden

  • De onafhankelijke instantie heeft tot taak ervoor te zorgen dat er eens per vier jaar bij corporaties een visitatie kan worden uitgevoerd, specifiek door het aanwijzen van 'deskundige instanties'. SVWN doet dat door het accrediteren van bureaus die visitaties mogen uitvoeren. (zie ook art. 2 Statuten).

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.