Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Zorgkantoren Wlz

Zelfstandig bestuursorgaan

Cluster van zbo's

Actief van 01-01-2015 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-08-2019 Op 05-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-08-2019 doorgevoerd.

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Kaderwet van toepassing Nee

Organisatiebeschrijving

Dit is een cluster van zbo’s waarop de kaderwet zelfstandige bestuursorganen niet van toepassing is. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden niet in dit register benoemd. De minister van VWS wijst per regio een Wlz-uitvoerder aan als zorgkantoor.

Taken & bevoegdheden

Doelmatige en kwalitatief verantwoorde uitvoering van de Wlz als aangewezen regionale Wlz-uitvoerder,in het bijzonder beheerstaken (administratie en controle). Het zorgkantoor zorgt ervoor dat aan verzekerden die wonen in de regio waarvoor het als zorgkantoor is aangewezen desgevraagd de informatie wordt verschaft over de voorwaarden waaronder zij in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget, en zorgt ervoor dat het budget indien dit is verleend, binnen een redelijke termijn beschikbaar wordt gesteld.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?