Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Uitgeest (Uitgeest)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-08-2022 Op 11-08-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Middelweg 28
1911 EG UITGEEST
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 7
1910 AA UITGEEST
Telefoon 14 0251 (algemeen)
Internet http://www.uitgeest.nl (algemeen)
E-mail info@uitgeest.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Uitgeest

Geografische informatie

Oppervlakte 22,22 km2
Aantal inwoners 13563
Inwoners per km2 610
Bevat plaatsen Uitgeest

Functies

Burgemeester Dhr. S.M. Nieuwland (D66)
Fractievoorzitter Dhr. J.M. Zwarthoed (CDA),
Dhr. M.A. van Herpen (D66),
Dhr. P.R. de Boer (PU),
Mw. A.C.M. Terra (PvdA),
Dhr. A.M.M. Weijers (Uitgeest Lokaal),
Mw. G. Krom (Uitgeester Vrije Partij),
Dhr. M. Zuurbier (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. P. Schouten
Locoburgemeester Dhr. J.N. Schouten (Progressief Uitgeest)
Raadsgriffier Mw. N. Meesters
Raadslid Mw. M. Enthoven (CDA),
Dhr. W.J.M. Rodenburg (CDA),
Dhr. J.M. Zwarthoed (CDA),
Dhr. M.A. van Herpen (D66),
Mw. M. Meulie (Progressief Uitgeest),
Dhr. A.S. de Swart (Progressief Uitgeest),
Dhr. P.R. de Boer (PU),
Dhr. T.P. Schouten (PU),
Mw. M. van Goethem (PvdA),
Mw. A.C.M. Terra (PvdA),
Dhr. A.M.M. Weijers (Uitgeest Lokaal),
Mw. G. Krom (Uitgeester Vrije Partij),
Dhr. D.J. van der Sluijs (UL),
Dhr. C. Schouten (VVD),
Dhr. M. Zuurbier (VVD)
Wethouder Mw. J.M. Kloosterman (CDA),
Dhr. R. Oud (D66),
Dhr. J.N. Schouten (Progressief Uitgeest)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 3
Progressief Uitgeest 2
PvdA 2
VVD 2
PU 2
Uitgeester Vrije Partij 1
Uitgeest Lokaal 1
D66 1
UL 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0450
KVK-nummer 34363838

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid