Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Uitgeest (Uitgeest)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-12-2023 Op 03-12-2023 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-12-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Middelweg 28
1911 EG UITGEEST
Noord-Holland
Postadres Postbus 7
1910 AA UITGEEST

Contactgegevens

Telefoon 14 0251 (algemeen)
Internet http://www.uitgeest.nl (algemeen)
E-mail info@uitgeest.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Uitgeest

Geografische informatie

Oppervlakte 22,22 km2
Aantal inwoners 13472
Inwoners per km2 606
Bevat plaatsen Uitgeest

Functies

Burgemeester Dhr. S.M. Nieuwland (D66)
Fractievoorzitter Dhr. J.M. Zwarthoed (CDA),
Dhr. M.A. van Herpen (D66),
Dhr. P.R. de Boer (Progressief Uitgeest),
Mw. A.C.M. Terra (PvdA),
Dhr. D.J. van der Sluijs (Uitgeest Lokaal),
Mw. G. Krom (Uitgeester Vrije Partij),
Dhr. M. Zuurbier (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. G. Kolhorn,
Mw. M. Enthoven (D66)
Locoburgemeester Dhr. J.N. Schouten (Progressief Uitgeest)
Raadsgriffier Mw. N. Meesters
Raadslid Dhr. W.J.M. Rodenburg (CDA),
Dhr. J.M. Zwarthoed (CDA),
Dhr. M.A. van Herpen (D66),
Mw. B. Kingma (D66),
Dhr. P.R. de Boer (Progressief Uitgeest),
Mw. M. Meulie (Progressief Uitgeest),
Dhr. T.P. Schouten (Progressief Uitgeest),
Dhr. A.S. de Swart (Progressief Uitgeest),
Mw. M. van Goethem (PvdA),
Mw. A.C.M. Terra (PvdA),
Dhr. D.J. van der Sluijs (Uitgeest Lokaal),
Dhr. A.M.M. Weijers (Uitgeest Lokaal),
Mw. G. Krom (Uitgeester Vrije Partij),
Dhr. C. Schouten (VVD),
Dhr. M. Zuurbier (VVD)
Wethouder Mw. J.M. Kloosterman (CDA),
Dhr. R. Oud (D66),
Dhr. J.N. Schouten (Progressief Uitgeest)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Progressief Uitgeest 4
PvdA 2
CDA 2
Uitgeest Lokaal 2
VVD 2
D66 2
Uitgeester Vrije Partij 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0450
KVK-nummer 34363838

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?