Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Uitgeest (Uitgeest)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-05-2024 Op 28-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 28-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Middelweg 28
1911 EG UITGEEST
Noord-Holland
Postadres Postbus 7
1910 AA UITGEEST

Contactgegevens

Telefoon 14 0251 (algemeen)
Internet http://www.uitgeest.nl (algemeen)
E-mail info@uitgeest.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Uitgeest

Geografische informatie

Oppervlakte 22,22 km2
Aantal inwoners 13400
Inwoners per km2 603
Bevat plaatsen Uitgeest

Functies

Burgemeester Dhr. S.M. Nieuwland (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. J.M. Zwarthoed (CDA),
Dhr. M.A. van Herpen (D66),
Dhr. P.R. de Boer (Progressief Uitgeest),
Mw. A.C.M. Terra (PvdA),
Dhr. D.J. van der Sluijs (Uitgeest Lokaal),
Mw. G. Krom (Uitgeester Vrije Partij),
Dhr. M. Zuurbier (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. M. Enthoven (D66)
Locoburgemeester Dhr. J.N. Schouten (Progressief Uitgeest)
Raadsgriffier Mw. van Geffen
Raadslid Dhr. W.J.M. Rodenburg (CDA),
Dhr. J.M. Zwarthoed (CDA),
Dhr. M.A. van Herpen (D66),
Mw. B. Kingma (D66),
Dhr. P.R. de Boer (Progressief Uitgeest),
Mw. M. Meulie (Progressief Uitgeest),
Dhr. T.P. Schouten (Progressief Uitgeest),
Dhr. A.S. de Swart (Progressief Uitgeest),
Mw. M. van Goethem (PvdA),
Mw. A.C.M. Terra (PvdA),
Dhr. D.J. van der Sluijs (Uitgeest Lokaal),
Dhr. A.M.M. Weijers (Uitgeest Lokaal),
Mw. G. Krom (Uitgeester Vrije Partij),
Dhr. C. Schouten (VVD),
Dhr. M. Zuurbier (VVD)
Wethouder Mw. J.M. Kloosterman (CDA),
Dhr. R. Oud (D66),
Dhr. J.N. Schouten (Progressief Uitgeest)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Raad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Progressief Uitgeest 4
PvdA 2
CDA 2
Uitgeest Lokaal 2
VVD 2
D66 2
Uitgeester Vrije Partij 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0450
KVK-nummer 34363838

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?