Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling AQUON 2018

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 07-02-2018 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 18-10-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 01-09-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Blomboogerd 12
4003 BX Tiel
Postadres Postbus 328
4000 AH Tiel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling AQUON 2018
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder AQUON
Archiefzorgdrager AQUON

Bevoegdheden

Artikel 20 Algemeen

  1. Bij het algemeen bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die op grond van deze regeling, wettelijke bepalingen of overeenkomsten aan AQUON toekomen, voor zover deze ingevolge deze regeling of wettelijke bepalingen niet aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen.

  2. Het algemeen bestuur kan een of meer van zijn bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
17-12-2010 Aa en Maas Dagelijks bestuur
17-12-2010 Brabantse Delta Dagelijks bestuur
17-12-2010 De Dommel Dagelijks bestuur
17-12-2010 Hollandse Delta Dagelijks bestuur
17-12-2010 Hoogheemraadschap van Delfland Dagelijks bestuur
17-12-2010 Hoogheemraadschap van Rijnland Dagelijks bestuur
17-12-2010 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Dagelijks bestuur
08-07-2011 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Dagelijks bestuur
08-07-2011 Rivierenland Dagelijks bestuur

Doel

De regeling heeft als doel om op het gebied van de informatievoorziening rond laboratoriumactiviteiten en daarmee verband houdende veld- en adviesactiviteiten te komen tot:

a. kennisdeling en -ontwikkeling;

b. vergroting van de efficiency;

c. vermindering van de kwetsbaarheid;

d. benutting van de mogelijkheden tot continue kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering; en

e. versterking van de innovatiekracht.

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (7)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan AQUON
Datum van oprichting 17-12-2010
Telefoon (088) 030 25 00 (algemeen)
(088) 030 25 25 (financiële administratie)
Internet https://www.aquon.nl/ (algemeen)
E-mail info@aquon.nl (algemeen)
facturen@aquon.nl (financiën)
Contactpagina https://www.aquon.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?