Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 22-07-2021 Op 06-01-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 22-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Medelsestraat Oost 17
4004 LE Tiel
Postadres Postbus 6278
4000 HG Tiel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder GR Industrieschap Medel
Archiefzorgdrager GR Industrieschap Medel

Bevoegdheden

artikel 6 Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van de GR Industrieschap Medel worden ter vervulling van de in artikel 5 omschreven taken alle bevoegdheden van regelingen en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en met inachtneming van de beperkingen daarin gesteld.

  2. Ten behoeve van de in artikel 4 genoemde doelstelling kan, indien dit bijzonder aangewezen wordt geacht, de GR Industrieschap Medel een of meer stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen oprichten of daarin deelnemen;

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2003 Gemeente Neder-Betuwe Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2003 Gemeente Tiel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De GR Industrieschap Medel heeft tot doel het binnen diens rechtsgebied ontwikkelen en realiseren van bedrijventerrein met de daarbij horende ontsluiting, water, groen en voorzieningen.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GR Industrieschap Medel
Datum van oprichting 01-01-2003
Telefoon (0344) 67 37 00 (algemeen)
Internet https://bedrijvenparkmedel.nl (algemeen)
E-mail info@medel.nl (algemeen)
Contactpagina https://bedrijvenparkmedel.nl/contact

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?