Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Koninklijke Bibliotheek (KB)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Telefoon (070) 314 09 11 (algemeen)
Internet http://www.kb.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 15
Personeelsomvang in FTE 389,5 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Onderzoeksinstellingen
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
13-05-2020 TK 33846 nr. 58

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP

Taken & bevoegdheden

 • De Koninklijke Bibliotheek is als nationale bibliotheek werkzaam op het gebied van het bibliotheekwezen en heeft in ieder geval tot taak:de informatievoorziening op het gebied van de Nederlandse geschiedenis, cultuur en samenleving, aan het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek, het openbaar bestuur en de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen door:afstemming en coördinatie; educatie, informatie en reflectie; en vertegenwoordiging en promotie;
 • het in stand houden van de landelijke digitale bibliotheek; en
 • het verzorgen van een bibliotheekvoorziening van noodzakelijk omgezette werken voor personen met een handicap;
 • het zorg dragen voor de nationale bibliotheekverzameling van geschreven, gedrukte en digitale publicaties;
 • het bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van nationale voorzieningen voor duurzaam behoud, beheer, ontsluiting en beschikbaarstelling van de nationale bibliotheekverzameling op haar werkterrein;
 • het verrichten van onderzoek, gericht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het in de wet genoemde terrein;
 • het zorg dragen voor landelijke programma's voor conservering en digitalisering;
 • het bijdragen aan de internationale infrastructuur voor de duurzame toegankelijkheid van digitale wetenschappelijke publicaties;
 • het bevorderen van de afstemming met overige wetenschappelijke bibliotheken in en buiten Nederland;
 • het bevorderen van de samenwerking met archieven, musea en uitgeverijen op haar werkterrein;
 • het bevorderen van de internationale samenwerking op haar werkterrein.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.