Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon (020) 551 07 00 (algemeen)
Internet http://www.knaw.nl/ (algemeen)
E-mail knaw@knaw.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Aantekening NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) maakt onderdeel uit van de KNAW. De Kaderwet zbo's is niet van toepassing vanwege het ontbreken van openbaar gezag.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 1205,8 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Nederlandse Universiteiten
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Pensioenfonds. Deze organisatie is aangesloten bij een pensioenfonds. ABP

Taken & bevoegdheden

  • Advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening;
  • beoordeling van de kwaliteit van hetwetenschappelijk onderzoek (peer review);
  • forum voor de wetenschappelijke wereld en bevordering van internationale samenwerking;
  • koepelorganisatie voor wetenschappelijke onderzoeksinstituten.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.