Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heiloo (Heiloo)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-04-2022 Op 30-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-04-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1851 JL HEILOO
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 1
1850 AA HEILOO
Telefoon (072) 535 66 66 (algemeen)
Internet http://www.heiloo.nl (algemeen)
E-mail info@heiloo.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 19,01 km2
Aantal inwoners 23099
Inwoners per km2 1215
Plaatsen binnen deze gemeente Heiloo

Functies

Burgemeester Mw. M. ten Bruggencate (D66)
Fractievoorzitter Dhr. H. Hiemstra (CDA),
Dhr. S.C. van Dokkum (D66),
Mw. E.W. de Jong (Gemeentebelangen BUCH Heiloo),
Mw. M.P.C. Beemsterboer (Heiloo Lokaal),
Mw. L.D. Veerbeek (Heiloo-2000),
Dhr. R.P. van Splunteren (VVD)
Gemeentesecretaris C. de Jong
Locoburgermeester Dhr. M.R. Opdam (VVD)
Raadsgriffier Mw. G. Beeksma
Raadslid Dhr. H. Hiemstra (CDA),
Dhr. M.T. Brouwer de Koning (CDA),
Dhr. S.C. van Dokkum (D66),
Dhr. A.M. Hopman (D66),
P.J.C. Soonius (D66),
S.A.M. van Beusekom (Gemeentebelangen BUCH Heiloo),
Mw. E.W. de Jong (Gemeentebelangen BUCH Heiloo),
Mw. M.P.C. Beemsterboer (Heiloo Lokaal),
Dhr. M.L. Engelsman (Heiloo-2000),
Mw. M.L. van Heusden (Heiloo-2000),
Dhr. M.C.B.M. Klamer (Heiloo-2000),
Dhr. E.J. van Nass (Heiloo-2000),
Mw. L.D. Veerbeek (Heiloo-2000),
Dhr. Y.E. Bras (PvdA),
Mw. M.C. Burkels (PvdA),
Mw. A. Nierop (PvdA),
Mw. B.M. Bruin (VVD),
M.R. Opdam (VVD),
Dhr. R.P. van Splunteren (VVD)
Wethouder Mw. E. Beens (CDA),
Dhr. P.J.M. Diepen (D66),
Dhr. M.R. Opdam (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Heiloo-2000 5
VVD 3
D66 3
PvdA 3
CDA 2
Gemeentebelangen BUCH Heiloo 2
Heiloo Lokaal 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)