Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heiloo (Heiloo)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-05-2024 Op 11-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 11-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Westerweg 252
1852 AR HEILOO
Noord-Holland
Postadres Westerweg 252
1852 AR HEILOO

Contactgegevens

Telefoon (072) 535 66 66 (algemeen)
Internet http://www.heiloo.nl (algemeen)
E-mail info@heiloo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Heiloo

Geografische informatie

Oppervlakte 19,01 km2
Aantal inwoners 24312
Inwoners per km2 1278
Bevat plaatsen Heiloo

Functies

Burgemeester Mw. M. ten Bruggencate (D66)
Fractievoorzitter Dhr. H. Hiemstra (CDA),
Dhr. S.C. van Dokkum (D66),
Mw. E.W. de Jong (Gemeentebelangen Heiloo),
Mw. M.P.C. Beemsterboer (Heiloo Lokaal),
Mw. L.D. Veerbeek (Heiloo-2000),
Mw. A. Nierop (PvdA),
Dhr. R.P. van Splunteren (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. van den Beij-Veenstra
Locoburgemeester Dhr. R. Vennik (Heiloo-2000)
Raadsgriffier Mw. G. Beeksma
Raadslid Dhr. M.T. Brouwer de Koning (CDA),
Dhr. H. Hiemstra (CDA),
Dhr. S.C. van Dokkum (D66),
Dhr. A.M. Hopman (D66),
Dhr. P.J.C. Soonius (D66),
Dhr. S.A.M. van Beusekom (Gemeentebelangen Heiloo),
Mw. E.W. de Jong (Gemeentebelangen Heiloo),
Mw. M.P.C. Beemsterboer (Heiloo Lokaal),
Dhr. M.L. Engelsman (Heiloo-2000),
Mw. M.L. van Heusden (Heiloo-2000),
Dhr. M.C.B.M. Klamer (Heiloo-2000),
Dhr. E.J. van Nass (Heiloo-2000),
Mw. L.D. Veerbeek (Heiloo-2000),
Mw. M.C. Burkels (PvdA),
Dhr. P. Croux (PvdA),
Mw. A. Nierop (PvdA),
Mw. B.M. Bruin (VVD),
Dhr. R.P. van Splunteren (VVD),
Dhr. A.M. Vroegop (VVD)
Wethouder Dhr. A. Tromp (D66),
Dhr. R. Vennik (Heiloo-2000),
Dhr. M.R. Opdam (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Heiloo-2000 5
VVD 3
D66 3
PvdA 3
CDA 2
Gemeentebelangen Heiloo 2
Heiloo Lokaal 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0399
KVK-nummer 37159666

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag(en)
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017.
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT).
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?