Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heiloo (Heiloo)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 09-07-2023 Op 09-07-2023 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 09-07-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1851 JL HEILOO
Noord-Holland
Postadres Postbus 1
1850 AA HEILOO

Contactgegevens

Telefoon (072) 535 66 66 (algemeen)
Internet http://www.heiloo.nl (algemeen)
E-mail info@heiloo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Afkorting Heiloo

Geografische informatie

Oppervlakte 19,01 km2
Aantal inwoners 24319
Inwoners per km2 1279
Bevat plaatsen Heiloo

Functies

Burgemeester Mw. M. ten Bruggencate (D66)
Fractievoorzitter Dhr. H. Hiemstra (CDA),
Dhr. S.C. van Dokkum (D66),
Mw. E.W. de Jong (Gemeentebelangen Heiloo),
Mw. M.P.C. Beemsterboer (Heiloo Lokaal),
Mw. L.D. Veerbeek (Heiloo-2000),
Mw. A. Nierop (PvdA),
Dhr. R.P. van Splunteren (VVD)
Gemeentesecretaris C. de Jong
Locoburgemeester Dhr. R. Vennik (Heiloo-2000)
Raadsgriffier Mw. G. Beeksma
Raadslid Dhr. M.T. Brouwer de Koning (CDA),
Dhr. H. Hiemstra (CDA),
Dhr. S.C. van Dokkum (D66),
Dhr. A.M. Hopman (D66),
Dhr. P.J.C. Soonius (D66),
Dhr. S.A.M. van Beusekom (Gemeentebelangen Heiloo),
Mw. E.W. de Jong (Gemeentebelangen Heiloo),
Mw. M.P.C. Beemsterboer (Heiloo Lokaal),
Dhr. M.L. Engelsman (Heiloo-2000),
Mw. M.L. van Heusden (Heiloo-2000),
Dhr. M.C.B.M. Klamer (Heiloo-2000),
Dhr. E.J. van Nass (Heiloo-2000),
Mw. L.D. Veerbeek (Heiloo-2000),
Dhr. Y.E. Bras (PvdA),
Mw. M.C. Burkels (PvdA),
Mw. A. Nierop (PvdA),
Mw. B.M. Bruin (VVD),
Dhr. R.P. van Splunteren (VVD),
Dhr. A.M. Vroegop (VVD)
Wethouder Dhr. A. Tromp (D66),
Dhr. R. Vennik (Heiloo-2000),
Dhr. M.R. Opdam (VVD)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Raad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Heiloo-2000 5
VVD 3
D66 3
PvdA 3
CDA 2
Gemeentebelangen Heiloo 2
Heiloo Lokaal 1

Identificatiecodes

Organisatiecode gm0399
KVK-nummer 37159666

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?