Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 05-07-2018 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 16-02-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-02-2023) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 16-02-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland
Postadres Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn

Algemene informatie

Citeertitel Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
Archiefzorgdrager Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden bedrijfsvoeringsorganisatie

  1. De gemeenten dragen geen bevoegdheden over aan de bedrijfsvoeringsorganisatie, maar kunnen ter verwezenlijking van de in artikel 4 genoemde taken bevoegdheden mandateren, volmachten en machtigingen verlenen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie.

  2. Mandaat wordt niet eerder verleend dan nadat het bestuur daarmee heeft ingestemd.

  3. Ondermandaat is toegestaan tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden.

  4. De gemeenten dragen ieder voor zich zorg voor de vaststelling van de benodigde mandaten, volmachten en machtigingen die het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken.

  5. Er wordt een register bijgehouden van de overeenkomstig het eerste en tweede lid gemandateerde bevoegdheden.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Alphen aan den Rijn College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Kaag en Braassem College van burgemeester en wethouders

Doel

Het doel van deze regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de taken van de gemeenten op het gebied van informatievoorziening, automatisering en andere niet overheidstaken en het daarbij vergaand ontdubbelen van ICT functionaliteit, waardoor de gemeenten beter in staat zijn zich te focussen op hun kerntaken.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
Afkorting BVO Rijn en Braassem
Datum van oprichting 01-01-2018
Telefoon (0172) 46 50 19 (algemeen)
Internet https://www.alphenaandenrijn.nl/Organisatie/Bedrijfsvoeringsorganisatie_Rijn_en_Braassem (algemeen)
E-mail info@rijnenbraassem.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?