Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Verordening openbaar rechtspersoon Reflexis Openbaar Basisonderwijs

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Hutteweg 13
7071 BV Ulft
Postadres Postbus 14
7070 AA Ulft

Algemene informatie

Citeertitel Verordening openbaar rechtspersoon Reflexis Openbaar Basisonderwijs
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Reflexis Openbaar Basisonderwijs

Bevoegdheden

Het doel van de openbare rechtspersoon is het in stand houden van openbare scholen voor primair onderwijs als bedoeld in artikel 46 van de WPO.

Om haar doel te bereiken kan de openbare rechtspersoon gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn. De openbare rechtspersoon beoogt niet het maken van winst.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2017 Gemeente Aalten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2017 Gemeente Montferland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2017 Gemeente Oost Gelre College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2017 Gemeente Oude IJsselstreek College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Reflexis Openbaar Basisonderwijs
Afkorting Reflexis
Datum van oprichting 01-01-2017
Telefoon (0315) 21 50 09 (algemeen)
Internet https://www.paraatscholen.nl (algemeen)
E-mail bestuurskantoor@paraatscholen.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?