Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Openbare lichamen voor beroep en bedrijf

Sociaal-Economische Raad (SER)

Openbaar lichaam voor beroep en bedrijf

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-08-2022 Op 13-08-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-08-2022 doorgevoerd.
Actief van 15-02-1950 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Telefoon (070) 349 94 99 (algemeen)
Internet https://www.ser.nl/nl (algemeen)
https://www.ser.nl/nl/ser/contact (contact)

Algemene informatie

Afkorting SER
Relatie met ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beschrijving

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen.

De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Voorbeelden zijn de totstandkoming van het Energieakkoord en diverse convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen.

Identificatiecodes

KVK-nummer 27363950

Classificaties (4)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1095 - SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD, SER
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (Artikel 1.2, lid 1e, WNT)
Geldig Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. Wet open overheid