Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling ReinUnie

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 28-03-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-01-2024 Op 02-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 22-01-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postadres Postbus 1
1960 AA Heemskerk

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder ReinUnie

Bevoegdheden

Artikel 11 Taken en bevoegdheden

  1. Ter verwezenlijking van de in artikel 10 genoemde belangen komen aan Reinunie de volgende taken en bevoegdheden toe:

    1. het doen zorgdragen voor de naleving van de Closing Binder alsmede de Signing Binder tussen het Openbaar Lichaam ReinUnie, NV ReinUnie en HVC;

    2. het financieel beheer van het onroerendgoed, opgenomen in de lening- en huurovereenkomst, zoals het gebouwencomplex in Velsen-Zuid alsmede circa 1250 ondergrondse containers;

    3. de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging;

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-07-1997 Gemeente Beverwijk College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Heemskerk College van burgemeester en wethouders
01-07-1997 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders

Doel

ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen verband houdend met de Closing Binder en Signing Binder.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan ReinUnie
Datum van oprichting 01-07-1997
Telefoon 0140251 (gemeente Heemskerk)
E-mail post@heemskerk.nl (gemeente Heemskerk)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?