Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Organisaties met overheidsbemoeienis

Nazorgfonds gesloten stortplaatsen Overijssel

Organisatie met overheidsbemoeienis

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-09-2020 Op 03-09-2020 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-09-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Overijssel
Postadres Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Identificatiecodes

KVK-nummer 59756500

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?